VOILA_REP_ID=C1257352:004C7CE9
*

8916/2826 - COLD SPRAY 400ml

Hladni sprej ima široku primenu kod popravki i dijagnoze raznih vrsta kvarova. Ovaj proizvod omogućava insertaciju delova koji treba da budu ubačeni u otvore sa malim odstupanjem u dimenzijama i da se pri tome ostvari tvrda veza. Primena ovog spreja je takođe u otkrivanju kvarova na elektro instalacijama koji su izazvani termičkim pregrevanjem. Takođe se može koristiti u medicinske svrhekod pripreme tkiva za mikroskopska istraìvanja. Ne sadrži rastvarače. Brzo lokalno hla|enje. Postoji rizik od izazivanja promrzlina ako do|e u kontakt sa telom. Široka primena. Koristi se za montažu ležajeva, vijaka i klinova kod kojih je potrebno ostvariti tvrdu vezu.

Šifra proizvoda: 8916
Pakovanje: 400 ml Dose Aerosol
Sadržaj palete: 1140
Jedinica pakovanja: 6 STK
Jezici: D - GB - NL - F

Namena:

Hladni sprej je razvijen za montažu kugličnih ležajeva, vratila i sličnih delova. Naš sprej može da se koristi za lociranje električnih kvarova u komponentama koje su izazvala toplotna preopterećenja kao i za proveravanje rada temperaturnih sondi.
Hladni sprej može da se koristi za hlađenje toplih komponenti ipripremu uzoraka tkiva za mikroskopsku analizu.
UPUTSTVO Poprskajte komponente ili objekte ravnomerno na nekoliko sekundi. Efekat zamrzavanja se može menjati prema trajanju prskanja. Proizvod je bezopasan ako pravilno koristi. Postoji rizik od zamrzavanja ukoliko dođe u kontakt sa telom.

RESURSI

VODIČ ZA ULJA

Koje je najbolje LIQUI MOLY Motorno/Menjačko ulje za vaše vozilo?
LIQUI MOLY vodič će vam pomoći da pronađete pravi lubrikant.

NAŠI PROIZVODI

 


contact data:
LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Strasse 4
D-89081 Ulm-Lehr

telephone: 0731-1420-0
fax: 0731-1420-71
e-mail: info@liqui-moly.de
Internet: www.liqui-moly.de

source: