VOILA_REP_ID=C1257352:004C7CE9
*

3326 - ENGINE COMPARTMENT CLEANER 400ml

Odstranjuje masne i uljne naslage kao i katran.
UPOZORENJE: Zapaljivo. Pazite da ne do|e u dodir sa kožom. Isparenja mogu prouzrokovati pospanost i omamljenost. Škodi vodenim organizmima, u vodama moze prouzrokovati dugotrajno štetno delovanje. Ne udisati Aerosol. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama. Ne dopustiti da dođe u kanalizaciju; ovaj proizvod kao i njegovu posudu odstraniti u otpad koji se problematično otklanja. Posuda je pod pritiskom. Ne izlagati suncu i temperaturi preko 50 o C. Nakon upotrebe posudu ne otvarati nasilno i ne spaljivati. Ne rasprskavati u blizini otvorenog plamena, prilikom korišćenja pušenje nije dozvoljeno. Čuvati van dohvata dece.

Šifra proizvoda: 3326
Pakovanje: 400 ml Dose Aerosol
Sadržaj palete: 3326
Jedinica pakovanja: 12 STK
Jezici: D - GB - I - E - P

Namena:

Delove motora dobro nasprejati i ostaviti 10-20 minuta da deluje. Neutralan je prema gumi, laku i plastici. Aditiv primeniti samo na mesta koja su predviđena za čišćenje.

RESURSI

VODIČ ZA ULJA

Koje je najbolje LIQUI MOLY Motorno/Menjačko ulje za vaše vozilo?
LIQUI MOLY vodič će vam pomoći da pronađete pravi lubrikant.
 


contact data:
LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Strasse 4
D-89081 Ulm-Lehr

telephone: 0731-1420-0
fax: 0731-1420-71
e-mail: info@liqui-moly.de
Internet: www.liqui-moly.de

source: