VOILA_REP_ID=C1257352:004C7CE9
*

3110 - ELEKTRONIK SPREJ 200ml

Za zaštitu i negu elektroinstalacija, kao što su konektori, sijalice, osigurači, razvodnik paljenja, prekidači, kleme akumulatora i alnaser. Za podmazivanje finih mehaničkih delova kao što su brave, poluge i antene. Kompletna auto električna instalacija funkcioniše bolje. Ostvaruje bolje kontakte i omogućava sigurniji rad instalacije. Smanjuje trenje i odbija vlagu. Potpuna sintetička smeša. Ne oštećuje plastiku, lak i gumu. Posuda je pod pritiskom. Ne izlagati suncu i temperaturi preko 50 C. I nakon upotrebe posudu ne otvarai nasilno i ne spaljivati. Ne rasprskavati u blizini otvorenog plamena, prilikom korišćenja pušenje nije dozvoljeno. Čuvati van dohvata dece. Korisiti i iskladištiti samo u dobro prozračenim prostorijama, jer postoji mogu}nost eksplozije. Isparenja ne udisati.

Šifra proizvoda: 3110
Pakovanje: 200 ml Dose Aerosol
Sadržaj palete: 2160
Jedinica pakovanja: 6 STK
Jezici: D - GB - I - E - P

RESURSI

VODIČ ZA ULJA

Koje je najbolje LIQUI MOLY Motorno/Menjačko ulje za vaše vozilo?
LIQUI MOLY vodič će vam pomoći da pronađete pravi lubrikant.
 


contact data:
LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Strasse 4
D-89081 Ulm-Lehr

telephone: 0731-1420-0
fax: 0731-1420-71
e-mail: info@liqui-moly.de
Internet: www.liqui-moly.de

source: